TRÉNERI

PaedDr. Lenka Kluchová
vedúca klubu
kluchova@junilev.com

Ing. Iveta Moravská
asistentka vedúcej- vedúca trénerka
moravska.junilev@gmail.com

Bc.Monika Mlinková

trénerka, učiteľka

Ing. Ján Kluch

rozhodca SZTŠ, zástupca vedúcej, tréner klubu

jankluch@gmail.com

 

Fabio Natale Bellucci

profesionálny tréner ŠTT tancov, viacnásobný majster Talianska

Tomáš Tanka - Dominika Feketeová

viacnásobní majstri Slovenska, tréneri, rozhodcovia

Bc. Lenka Juhászová

kvalifikovaná trénerka a učiteľka gymnastiky

 

 

 

fotky, výsledky, oznamy, zmeny posielajte na :

 

 

SZTA

najbližšie domáce súťaže:


MsKS Levice

Svetový rebríček