www.showtime-dance.sk

 

 

 

 

 

 

Tanečné súťaže SHOWTIME a účasť na ME vo výrazových tancoch sa uskutočnili za finančnej podpory MK SR a VÚC Nitra - ÚNSK.

 


SZTA

najbližšie domáce súťaže:

MsKS Levice

Svetový rebríček WDSF