AKTUALITY

Plánované podujatia:

Dátum

Podujatie

Miesto

ROZVRH TRÉNINGOVÝCH HODÍN
v TŠK Junilev Levice pre školský rok 2018/2019

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

13,45 – 16,00
Individuálky
TS MŠ - ES JUNIOR

14,00 – 16,00
Individuálky
Telocvičňa

 

15,00 – 16,00
Juhászová
MS Hlboká

GAV LEVICE

16,00 – 16,45
S2
vedený tréning
Tanka LAT
Tanečná sála MŠ, ES

16,00 – 16,45
S2
vedený tréning
Fabio
Telocvičňa

DOCVIČOVANIE
MŠ zrkadlovka

16,00 – 17,30
GYMNASTIKA
vedený tréning
JUHÁSZOVÁ
Tanečná sála MŠ

     16,00 – 17,00
S3
vedený tréning
Mlinková
ES JUNIOR

17,00 – 18,00
S1
vedený tréning   Tanka LAT
TS MŠ – ES Junior

16,45- 17,45
S1
Vedený tréning
Fabio ŠTT
ZŠ telocvičňa

17,00 – 18,00
JOGA

Kurz dospelých 1
MŠ Hlboká 1

17,00 – 17,45
MINI DANCE –S4
Mlinková
ES JUNIOR

17,45 – 21,00
Individuálky
TS MŠ - ES JUNIOR

18,00 – 21,00
Individuálky
Tanečná sála MŠ

18,00 – 19,30
Kurz dospelých 2
MŠ zrkadlovka

14,00 – 21,00
Individuálky TANKA
ES JUNIOR

14,00 – 21,00
Individuálky FABIO
MŠ zrkadlovka

 

 

          

 

Naši sponzori:

         
SZTA

najbližšie domáce súťaže:

MsKS Levice

Svetový rebríček WDSF