HISTORIA KLUBU

Prejav z osláv GALA 30

Tridsať rokov zo života človeka je čas, keď už vytýčená cesta plná radosti a prekážok vedie dokola vo víre tanca.
Veľa roztomilých detí kráča tri desaťročia po našej ceste – od školského roku 1987/1988
cez krúžky centra voľného času, v Klube spoločenského tanca Junior a neskôr, keď tanečníkov zaradili medzi športovcov sme si zvolili meno TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB JUNILEV. 
Z viac stoviek detí a mladých ľudí  sa stali  tanečné páry, elegantné dámy, šarmantní páni – úspešní športovci.
Viac tisíc tanečníkov premenilo svoje sny na tanečné kroky, na tanečné kreácie.
Viac ako 10 000 rodičov , divákov im so slzami
v očiach  tlieskalo na GALA programoch, na súťažiach, na vystúpeniach.  

V živote človeka je veľa dôležitých momentov či udalostí, ktoré dotvárajú mozaiku nášho života.
30 rokov sa zapíše do dejín bytia tanečného klubu ako jeden z najvýznamnejších medzníkov.

      
        Mimoriadne poďakovanie patrí rodičom všetkých tanečníkov, ktorí nešetria čas,
peniaze, vždy stoja vedľa nás, podporujú tanečný šport, nepočítajú dlhé kilometre na súťaže,
zabezpečujú kostýmy, nosia svoje deti na vystúpenia, plesy.
Pomáhajú pri všetkých činnostiach klubu. Ďakujeme Slovenskému zväzu tanečného športu
a Medzinárodnej organizácii vo výrazových tancoch za dlhoročnú spoluprácu.

Pozdravujeme bývalých tanečníkov, ktorí aj keď už netancujú priamo v klube, ale predsa sú s nami spojení,
ich deti u nás tancujú.
Tanečné hodiny, vystúpenia, plesy, súťaže – je to cesta plná prekrásnych,
radostných chvíľ, spoločných zážitkov, úspechov - neúspechov a prekážok, ktoré sa s dobrým kolektívom
ľahko prekonávajú. Verím, že je to tá správna cesta,
ktorou Vás naďalej povediem  .....možno ďalších 30 rokov.


PaedDr. Lenka Kluchová, zakladateľka a štatutárna zástupca klubu TŠK JUNILEV

------------------------------------------

Od roku 1988 venuje PaedDr. Lenka Kluchová, stredoškolská profesorka matematiky a fyziky všetok svoj voľný čas tancovaniu,
vedeniu tanečníkov v Leviciach. Začínali v rámci mimoškolskej činnosti na SOU, Ul. Sv. Michala 36,
neskôr otvorili krúžok spoločenského tanca v Centre voľného času v Leviciach.

Za roky 1990-1995 sa veľmi veľa zmenilo v tanečnom živote mesta - zábavný tanec vystriedal náročnejší súťažný tanec v Klube spoločenského tanca JUNIOR. Jednoduché pódiové vystúpenia vystriedali scénické a plesové choreografie.
Jedinečnou a najúspešnejšou akciou s veľkým počtom účastníkov i divákov sa stali koncoročné vystúpenia členov krúžkov
a klubov pod názvom GALA - na ktorých tanečníci predvádzajú svojim rovesníkom, priateľom, rodičom a známym svoje tanečné umenie. Tento rok bude 20. ročník.

Pri zabezpečovaní týchto podujatí patrí úprimná vďaka za pomoc a podporu nasledovným firmám, podnikom, obchodom:

Tobbyk s.r.o.
InsData s.r.o.
Leaf Slovakia s.r.o.
JAVYS a.s.
LEVINVEST s.r.o.
REAL TRADE s.r.o.
Wizako NPT s.r.o.
SpedEx s.r.o. – Obuv LAURA
Novogal a.s.
Zachs Slovakia s.r.o.
SES Tlmače
Slovenské elektrárne a.s. OZ Mochovce
ADATO
Figaro s.r.o. Bratislava
VÚEZ a.s.
Steel OK
Textilná a kožená galantéria na Štúrovej ulici
Topcentrum podnikateliek
Levitex a.s.
Levmilk a.s.
Nitrazdroj a.s.
PM Zbrojníky s.r.o.
Hypernova
Tesco
COOP Jednota SD NZ
Centro-Car


Tanečné kreácie spestrilo nespočetné množstvo kostýmov, za ktoré poďakovanie patrí

najmä pani Gabriele Benyóovej a firme M-Fashion z Bratislavy.

S najväčšou formou tancovania - so súťažným tancom prerástli hranice okresu a presadili sa v celoslovenskom tanečnom živote.
Súťažné tancovanie v Leviciach rozbehli:

Peter Pšenák – Drahoslava Benčová
Viktor Balogh – Katarína Blašková
Ján Sivák –  Monika Csomorová
Juraj Szalay – Erika Pšenáková
Vladimír Tesař – Katarína Blašková
Viktor Balogh – Ľubica Šebestová
Jozef Konečný – Iveta Moravská
Štefan Szalay – Jana Bugárová
Richard Hansko – Ivona Moravská
Peter Kamenský – Marianna Štiglicová

Súťažili a vystupovali sme viackrát aj v zahraničí:

v Čechách, v Maďarsku, v Rakúsku, v Poľsku a v Taliansku

Úspechy vyžadujú aj zmeny, preto sa v roku 1997 vytvorili občianske združenie Klub spoločenského tanca JUNILEV,
ktorý pracoval pri Mestskom osvetovom stredisku. Hlavným cieľom klubu okrem neustáleho zdokonaľovania sa v tanečnom športe
a reprezentácie mesta Levice bolo zorganizovanie celoslovenskej súťaže najprv pod názvom Vianočný darček a neskôr
POHÁR PRIMÁTORA MESTA LEVICE
- tento rok bude 20. ročník tejto súťaže v tanečnom športe, ktorý bude zároveň 7.kolom SLOVENSKÉHO POHÁRA.

Ďalšie úspechy priniesli pre Levice páry:

Ján Proxa - Zuzana Korvinová
Peter Svetík - Katarína Prieberová
Robert Valovič - Linda Štutiková
Michal Obert - Romana Zavillová
Ľudovit Pásztor - Martina Šikulová
Jaroslav Začka - Katarína Teliarová
Ondrej Klimo - Andrea Hagarová
Róbert Ďuriš - Monika Siagová
Ján Kluch - Hanka Kollárová
Gabriel Dóka - Erika Pásztorová
Peter Šárka - Petra Grmanová
Pavol Petrík - Beáta Belaňová
Karol Skladan - Lucia Ivanická
Martin Horniak - Zuzana Andrlová
Marian Urban - Zuzana Gregušová
Peter Ördög - Andrea Začková
Martin Čech - Mariana Sipöszová
Pavel Boťanský – Katarína Teliarová
Michal Obert – Zuzana Korvinová

1988 - 2005 - za 17 rokov základy spoločenského tanca a spoločenskej výchovy osvojilo v Leviciach a v okolí 2340 detí a mladých ľudí.

Súťažilo 224 párov /448 tanečníkov/.

V meste Levice sa za posledných 20 rokov naučilo tancovať viac ako 2500 detí a mladých ľudí. Z nich vyše 1600 tanečníkov ukázalo svoje tanečné umenie na javisku v 225 skupinových a 320 sólo choreografiách.

Vyše 300 tanečníkov sa venovalo súťažnému tancovaniu.

Počet absolvovaných súťaží presahuje číslo 350, z ktorých umiestnenie na zlatých, strieborných a bronzových miestaje je skoro 120.

 

Získané triedy v hlavnej kategórii:

Trieda
Tanečný pár

A-S v LA

Peter Pšenák -  Drahoslava Benčová
Peter Kamenský - Hedviga Nagyová

A v LAT
Ján Kluch - Lenka Rosinová
Milan Pažický - Monika Mlinková

A v ŠTT

Peter Pšenák - Drahoslava Benčová

B v LAT a ŠTT

Marek Kršák - Barbora Sklenárová
Miloš Bencko - Hanka Andrlová
Róbert Ďuriš - Zuzana Andrlová
Milos Bencko - Zuzana Andrlová
Martin Meňhart - Iveta Meňhartová
Branislav Pánik - Anna Kováčová

B v LAT

Ján Kluch - Zuzana Korvinová
Martin Meňhart - Iveta Moravská
Tomáš Lörincz - Danka Boldišová
Štefan Nágel - Frederika Pažická

B v ŠTT

Kristian Bartek - Iveta Moravská
Ján Kluch – Lenka Rosinová

C v ŠTT a LAT

Miloš Bencko - Brigita Bálintová
Vladimír Tesar - Erika Pšenáková
Štefan Szalay - Jana Bugárová
Jozef Konečný - Iveta Moravská
Marian Bôžik - Petra Bosiniová
Martin Čech - Martina Urbanová
Martin Meňhart - Lenka Rosinová
Jaroslav Začka - Romana Zavillová
Ľudovit Pásztor - Iveta Moravská
Jozef Konečný - Ľubica Šebestová

C v ŠTT

Peter Račko - Tamara Fusková
Milan Pažický - Monika Mlinková
Ján Kluch - Zuzana Korvinová
Miroslav Zahatlan - Zuzana Andrlová
Peter Kamenský – Hedviga Nagyová

C v LAT

Roderik Pažický – Nikoleta Svitačová
Kalocsay Dan – Hanka Rýdza
Pažický Roderik – Stanislava Tupá
Tomáš Čižmárik – Nikoleta Svitačová
Pavol Petrík – Romana Zavillová
Szilárd Szigeti - Nikoleta Svitačová
Dan Kalocsay - Stanislava Tupá
Lukáš Jendřejek - Petra Zorvanová

D v ŠTT

Kalocsay Dan – Hanka Rýdza
Pažický Roderik – Stanislava Tupá
Tomáš Čižmárik – Nikoleta Svitačová
Roderik Pažický – Hanka Rýdza
Štefan Nágel - Frederika Pažická
 Szilárd Szigeti - Nikoleta Svitačová
Dan Kalocsay - Stanislava Tupá
Lukáš Jendřejek - Petra Zorvanová

D v ŠTT a LAT

Richard Petík - Lucia Slušná
Dávid Dobrovič - Nina Kúdelová
Ján Proksa - Zuzana Korvinová
Róbert Valovič - Linda Štutiková
Michal Obert - Andrea Hagarová 
Ludovit Pásztor - Martina Šikulová
Jaroslav Začka - Katarína Teliarová
Ján Kluch - Andrea Začková
Garbirel Dóka - Silvia Martinková
Martin Horniak - Simona Palkovičová
Roderik Pažičký- Nikoleta Svitačová
Branislav Pánik - Katarína Lészkóová
Dan Kalocsay - Anna Kováčová
Andrej Salaj - Andrea Jelenová
Pavol Petrík – Frtúsová Diliana
Peter Bogyó - Lenka Herchelová
Barnabás Éder - Boglárka Lészkóová

 

- showtance -

 

SZTA

najbližšie domáce súťaže:

MsKS Levice

Svetový rebríček WDSF