HISTORIA KLUBU - SHOWTANCE

V roku 2005 TŠK JUNILEV  svoju tanečnú činnosť otvorila  smerom k novým módnym trendom v tancovaní – nadviazala spoluprácu
s medzinárodnými organizáciami, ktoré zastrešujú v rôznych krajinách súťaže v showtancoch a módnych tancoch:
Magyar látványtánc sportszÖvetség – HU,
II G – Internationalen Interessengemeinschaft für Tanzsport e.V. – DE, TSC Tiringer – Budapešti,
VITALITÁS SC – Balassagyarmat,  TK  Vienna Dance Kids – AS.

 

Výsledky v roku 2018

Výsledky ME vo výrazových tancoch 2018:

TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB JUNILEV (SK)
Strieborné umiestnenie – Silver

1. 'B' kateg 54 bodov
LITTLE BONEYM – detská latina formácia
4. Saloon dance 4.3. Latin/ Caribbean/Swing with pairs - Group – Children

 

2. 'B' kateg 61 bodov
Tancujúce bodky – detská štandardná formácia
4. Saloon dance 4.1.Classical with pairs - Group - Children

 

Výsledky SHOWTIME TOUR a GRAND FINÁLE 2018 Levice vo výrazových tancoch 2018:

TANEČNO ŠPORTOVÝ KLUB JUNILEV (SK)
SHOWTIME TOUR

Zlaté umiestnenie – Gold
1. 'B' kateg 61 bodov
LITTLE BONEYM – detská latina formácia
4. Saloon dance 4.3. Latin/ Caribbean/Swing with pairs - Group – Children

Zlaté umiestnenie – Gold

2. 'B' kateg 59 bodov
Tancujúce bodky – detská štandardná formácia
4. Saloon dance 4.1.Classical with pairs - Group – Children

GRAND FINÁLE

Strieborné umiestnenie – Silver
1. 'B' kateg 57 bodov
LITTLE BONEYM – detská latina formácia
4. Saloon dance 4.3. Latin/ Caribbean/Swing with pairs - Group – Children

Zlaté umiestnenie – Gold

2. 'B' kateg 59 bodov
Tancujúce bodky – detská štandardná formácia

4. Saloon dance 4.1.Classical with pairs - Group - Children

 

Výsledky v roku 2017

Výsledky ME 2017:

ZLATÉ  FORMÁCIE – MAJSTRI  EURÓPY:
1. Nothing else matters -  81,9 bodov
Tomáš Čuka – Viktória Siládiová
Samuel Maťo – Sarah Ginzery
Csonthó Áron Kristóf – Szabó Viktória
Leo Šári – Pavlína Bryndziarová
Parketové klasické spoločenské tance - párové - Skupiny – Deti
2. Dance of magical lamp – 75,5 bodov
Nikolas Kosorín – Evka Pálová,
Matej Laurinec – Linda Patiová
Csonthó Áron Kristóf – Szabó Viktória
Tomáš Pál – Sarah Ginzery
Timotej Foltán – Bianka Dóková
Parketové latinsko-am/karibi/ tance - párové - Skupiny - Deti  
3. Romance in foursome – 74,5 bodov
Tomáš Čuka – Eliana Foltánová, Leo Šári – Katarína Kúdelová
Parketové klasické spoločenské tance - párové - Skupiny - Deti
4. King of the jungle – 59 bodov
Nikolas Kosorín – Evka Pálová, Matej Laurinec – Linda Patiová
Parketové latinsko-am/karibi/ tance - párové - Skupiny - Deti

STRIEBORNÉ   tance:
1. Los Sombreros – 73 bodov
Samuel Maťo – Sarah Ginzery
Parketové tance mix - Duo - Deti
2. MONSTERS BALL – 57 bodov
Bačová Nelly, Dóka David, Galambos Dávid, Galambos Gabriel,
Kolesárová Pavlína, Kotorová Natália, Krištofová Natália,  Stergar Doroty
Mordényiová Simona, Peles Tobias,  Sobocká Jazmin, Škamla Samuel,
Valach Branislav, Valachová Romana, Foltán Timotej, Matej Laurinec
Parketové klasické spoločenské tance - párové - Formácie - Deti  
3. My future husband – 64 bodov
Nikolas Kosorín – Evka Pálová
Parketové latinsko-am/karibi/ tance - párové - Duo -Mini
4. Shakira’s sisters – 62 bodov
Andrea Korpásová, Eliana Foltánová, Katarína Kúdelová
Parketové latinsko-am/karibi/ tance - nepárové - Trio - Deti
5. The greatest dance – 54 bodov
Leo Šári – Pavlína Bryndziarová
Parketové  tance mix - Duo  - Deti

5. finálové miesto
Pretty Viki & Young Bond – 67,5 bodov
Tomáš Čuka – Viktória Siládiová
Parketové latinsko-am/karibi/ tance - párové - Duo - Deti

 

Výsledky SHOWTIME 2017:

Zlaté Umiestnenie
 
"A" kateg 75,5 bodov   Nothing else matters
Tomáš Čuka – Viktória Siládiová
Samuel Maťo – Sarah Ginzery
Csonthó Áron Kristóf – Szabó Viktória
Leo Šári – Pavlína Bryndziarová

4. Parketové tance 4.1. Klasické spoločenské tance - párové - Skupiny – Deti

Zlaté Umiestnenie – preradenie do A
"B" kateg 70,5 bodov Dance of magical lamp
Nikolas Kosorín – Evka Pálová,
Matej Laurinec – Linda Patiová
Csonthó Áron Kristóf – Szabó Viktória
Tomáš Pál – Sarah Ginzery
Timotej Foltán – Bianka Dóková

 4. Parketové tance 4.3. Latinsko-am/karibi/ tance - párové - Skupiny - Deti  

Zlaté Umiestnenie
„ B“ kateg  66 bodov Romance in foursome
Tomáš Čuka – Eliana Foltánová, Leo Šári – Katarína Kúdelová
4. Parketové tance 4.1. Klasické spoločenské tance - párové - Skupiny - Deti

I. Miesto
 "B" kateg 61,5 bodov I like Huga-Čaka
Csonthó Áron Kristóf – Szabó Viktória
4. Parketové tance 4.3. Latinsko-am/karibi/swing tance - párové - Duo - Deti v

Strieborné Umiestnenie
 "A" kateg 71,5 bodov Los Sombreros
Samuel Maťo – Sarah Ginzery
4. Parketové tance 4.5. Parketové tance mix - Duo / Trio - Deti
 
Strieborné Umiestnenie
"A" kateg   71 bodov Pretty Viki & Young Bond
Tomáš Čuka – Viktória Siládiová
4. Parketové tance 4.3. Latinsko-am/karibi/swing tance - párové - Duo - Deti

Strieborné Umiestnenie
 "B" kateg 57 bodov King of the jungle
Nikolas Kosorín – Evka Pálová, Matej Laurinec – Linda Patiová
4. Parketové tance 4.3. Latinsko-am/karibi/ tance - párové - Skupiny - Deti
 
Strieborné Umiestnenie
"B" kateg 58 bodov MONSTERS BALL
Bačová Nelly, Dóka David, Galambos Dávid, Galambos Gabriel,
Kolesárová Pavlína, Kotorová Natália, Krištofová Natália,  Stergar Doroty
Mordényiová Simona, Peles Tobias,  Sobocká Jazmin, Škamla Samuel,
Valach Branislav, Valachová Romana, Foltán Timotej, Matej Laurinec
4. Parketové tance 4.1. Klasické spoločenské tance - párové - Formácie - Deti  

Strieborné Umiestnenie
"B" kateg 54 bodov My future husband
Nikolas Kosorín – Evka Pálová
4. Parketové tance 4.3. Latinsko-am/karibi/swing tance - párové - Duo -Mini

Strieborné Umiestnenie
"B" kateg 58 bodov Shakira’s sisters
Andrea Korpásová, Eliana Foltánová, Katarína Kúdelová
4. Parketové tance 4.4. Latinsko-am/karibi/ tance - nepárové - Trio - Deti

Strieborné Umiestnenie
"B" kateg 58 bodov The greatest dance
Leo Šári – Pavlína Bryndziarová
4. Parketové tance 4.5. Parketové tance mix - Duo / Trio - Deti

Bronzové Umiestnenie
 "B" kateg 51 bodov Mini Mini Retro
Benčaťová Zara,  Horváthová Terézia,  Kósová Desana,  Krasková Zara,  Kronková Michaela,  Paniaková Laura,  Paniaková Nikola,  Skladaná Nela, Šáriová Ema, Janečková Soňa
4. Parketové tance 4.5. Parketové tance mix - Skupiny - Mini

 

Výsledky v roku 2016

Výsledky TŠK JUNILEV na súťaži SHOWTIME :
Zlaté Umiestnenie
"B" kategória ITALIANO 60,5 bodov - Tomáš Čuka – Simona Murajdová, Eliana Foltánová, Matej Laurinec – Viktória Siládiová, Fanni Antal ,
Leo Šári – Pavlína Bryndziarová, Liana Straňáková

"B" kategória MERY POPPINS 63 bodov Csontho Áron Kristóf - Szabó Viktória
"B" kategória SMIEM PROSIŤ? 58 bodov Nikolas Kosorín – Evka Pálová
"B" kategória THE MASK 67 bodov Samuel Maťo – Sarah Ginzery, Tomáš Čuka – Simona Murajdová, Matej Laurinec – Viktória Siládiová,
Leo Šári – Pavlína Bryndziarová

"B" kategória Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY 60 pont Nikolas Kosorín – Evka Pálová, Timon Foltán - Nina Leporisová, Filip Jedlička – Linda Patiová, Samuel Trhan - Tamara Kollárová, Csontho Áron Kristóf - Szabó Viktória, Tamás Fóthy - Tóth Fanni
Zlaté Umiestnenie
"A" kategória SWING PARTY 76 bodov Filip Čorba – Hanka Tóthová
I. Miesto
"B" kategória LUCKY LUKE 56 bodov Matej Laurinec – Viktória Siládiová
II. Miesto
"B" kategória LATIN KIDS 52 bodov Csontó Áron Kristóf – Szabó Viktória
Strieborné Umiestnenie
"A" kategória ABBA – 69 bodov - Filip Čorba – Hanka Tóthová – Marek Lelovsky
"A" kategória LÁSKA CEZ TANEC 72 bodov - Samuel Maťo – Sarah Ginzery
"A" kategória VO VÍRE VALČÍKA 71 bodov Tomáš Čuka – Eliana Foltánová
Strieborné Umiestnenie
"B" kategória HOP - ŠUP 52 bodov Timotej Foltán – Nina Leporisová 4. Folklór
"B" kategória MINI RIO 55,5 bodov - Samuel Trhan- Tamara Kollárová, Mia Adamová, Sofia Adamová, Jazmin Sobocká, Bianka Dóková, Simona Pokoracká

Základná škola, Školská 14, Levice
Zlaté Umiestnenie
"B" kategória SWEET LIKE A COLA 60,5 bodov 7. ročník
Strieborné Umiestnenie
"A" kategória LITTLE SWING - 70 bodov – 8. ročník 9. Parketové tance
Strieborné Umiestnenie
"B" kategória WALTZ VUELA ALTO 54 bodov 6. ročník
Bronzové Umiestnenie
"B" kategória ŠTVORYLKA 48 bodov 6. ročník 9. Parketové tance

VÝSLEDKY ME 2016
Tanečno Športový Klub Junilev
ZLATÉ solo tance:
1. SWING PARTY - Filip Čorba – Hanka Tóthová – junior A kategória
2. LÁSKA CEZ TANEC – Samuel Maťo – Sarah Ginzery – deti A klasické tance
3. VO VÍRE VALČÍKA – Tomáš Čuka – Eliana Foltánová – deti A klasické tance
ZLATÉ FORMÁCIE :
1. THE MASK – Samuel Maťo – Sarah Ginzery, Tomáš Čuka – Simona Murajdová, Matej Laurinec – Viktória Siládiová, Leo Šári – Pavlína Bryndziarová
– deti kategória karibské tance

2. ITALIANO - Tomáš Čuka – Simona Murajdová, Eliana Foltánová, Matej Laurinec – Viktória Siládiová, Fanni Antal , Leo Šári – Pavlína Bryndziarová,
Liana Straňáková
- junior kategória karibské tance

3. Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY – Nikolas Kosorín – Evka Pálová, Timon Foltán - Nina Leporisová, Filip Jedlička – Linda Patiová,
Samuel Trhan - Tamara Kollárová, Csontho Áron Kristóf - Szabó Viktória, Tamás Fóthy - Tóth Fanni
– deti kategória klasické tance

STRIEBORNÉ tance:
1. MERY POPPINS - Csontho Áron Kristóf - Szabó Viktória - deti klasické tance
2. SMIEM PROSIŤ - Nikolas Kosorín – Evka Pálová - mini klasické tance
3. MINI RIO - Samuel Trhan- Tamara Kollárová, Mia Adamová, Sofia Adamová, Jazmin Sobocká, Bianka Dóková, Simona Pokoracká - mini karibské tance
BRONZOVÉ tance:
1. ABBA - Filip Čorba – Hanka Tóthová – Marek Lelovsky - junior A kategória karibské tance
2. LUCKY LUKE - Matej Laurinec – Viktória Siládiová – deti folklór country
LITTLE GENTLMAN - Filip Jedlička – Linda Patiová – deti karibské tance


Základná škola, Školská 14, Levice
Strieborné Umiestnenie
"B" kategória SWEET LIKE A COLA 7. ročník Párové latinsko-americké a karibské tance - Junior
ZLATÉ Umiestnenie "A" kategória LITTLE SWING – 8. ročník Swing - Formácie - Junior

Z rozprávky do rozprávky

60

mini RIO

55,5

Láska cez tanec

72

Lucky Luke

56

The Mask

67

Smiem prosiť?

58

MERY POPPINS

63

Vo víre valčíka

71

ITALIANO

60,5

ABBA

69

Swing party

76

Latin Kids

 

 

Little Swing

 

Sweet Like a Cola

 

Quadrille

 

Výsledky v roku 2015

Výsledky TŠK JUNILEV na súťaži SHOWTIME : 

1. LATINA CALIENTE - parketové tance junior – zlaté umiestnenie TC SELECTION - 7. roč ZŠ
2. DE CE PLANG CHITARELE – open children – 1. miesto – 5. ročník
3. LOVE IN YOUR SOUL – LÁSKA NA VLÁSKU - parketové klasické tance - junior – strieborné umiestnenie
4. ZUZULIENKA - parketové tance - swing– children – strieborné umiestnenie 5. ročník

TŠK JUNILEV získali:
1. CHIPMUNKS LATIN – parketové tance children zlaté umiestnenie
Samuel Maťo – Sára Ginzery Adam Haško – Simona Murajdová Matej Laurinec – Viktória Siládiová

2.MUZIKÁLOVÝ SVET - parketové párové karibské/ latinské tance dospelí 1. miesto – Majstri MS -
Filip Čorba – Hanka Tóthová Marek Lelovský – Linda Zemančíková Gabriel Korpás – Laura Ginzery
Dávid Bačkor - Kristina Kunová Štefan Bôžik – Zuzana Švecová

3.TANEC JE MÔJ SVET – parketové klasické tance, junior – zlaté umiestnenie Gabriel Korpás – Vanessa Murajdová
4.CRAZY CHASE - BLÁZNIVÁ NAHÁŇAČKA - parketové tance junior strieborné umiestenie Filip Čorba – Hanka Tóthová
5.TARZAN – parketové tance mini zlaté umiestnenie - Samuel Maťo – Sara Ginzery

6.ROZPRÁVKOVÝ SVET - parketové klasické tance zlaté umiestnenie Adam Haško – Simona Murajdová
7.Don’t STOP! - parketové latinsko-americké a karibské tance – strieborné umiestnenie Dávid Bačkor – Kristína Kunová
8.HUSLISTOV SEN – parketové tance klasické tance - deti – strieborné umiestnenie
9.PRINCEZNIN PRVÝ BÁL – parketové tance klasické tance – mini Filip Jedlička – Linda Patiová

VÝSLEDKY ME 2015
SELECTION z TC ZŠ, Školská 14, Levice - výsledky ME
1. LATINA CALIENTE - parketové tance junior – bronzové umiestnenie - SELECTION - 7. roč ZŠ
2. DE CE PLANG CHITARELE – open children – bronzové umiestnenie – 5. Ročník

Tanečníci z TŠK JUNILEV sa umiestnili nasledovne:
1. CHIPMUNKS LATIN – parketové tance children zlaté umiestnenie - Samuel Maťo – Sára Ginzery, Adam Haško – Simona Murajdová,
Matej Laurinec – Viktória Siládiová

2. MUZIKÁLOVÝ SVET - parketové párové karibské/ latinské tance dospelí 1. miesto – Majstri ME - Filip Čorba – Hanka Tóthová,
Marek Lelovský – Linda Zemančíková, Gabriel Korpás – Laura Ginzery, Dávid Bačkor - Kristina Kunová, Štefan Bôžik – Zuzana Švecová

3. TANEC JE MÔJ SVET – parketové klasické tance, junior – zlaté umiestnenie /Gabriel Korpás – Vanessa Murajdová
4. CRAZY CHASE - BLÁZNIVÁ NAHÁŇAČKA - parketové tance junior strieborné umiestenie - Filip Čorba – Hanka Tóthová
5. TARZAN – parketové tance mini strieborné umiestnenie - Samuel Maťo – Sára Ginzery
6. ROZPRÁVKOVÝ SVET - parketové klasické tance bronzové umiestnenie- Adam Haško – Simona Murajdová

Výsledky v roku 2014

Výsledky TŠK JUNILEV na súťaži SHOWTIME : 

1     LAS RAICES  - parketové párové karibské/ latinské tance  dospelí  strieborné  umiestnenie a mimoriadna cena Medzinárodnej tanečnej organizácie.
2. BENÁTSKA NOC  -  parketové párové  klasické tance  dospelí zlaté  umiestnenie .
3.  VIESA – CHOSE I CHIKITA  parketové  tance deti   zlaté umiestenie / Filip Čorba – Hanka Tóthová/
4. FRANCÚZSKY SEN  parketové klasické tance  zlaté umiestnenie/ Štefan Bôžik – Zuzana Švecová/
5. TOM JONES – parketové tance trio junior zlaté   umiestnenie.
6. CHILI COLA  - parketové karibské tance, junior solo zlaté umiestnenie.
7. WEST DANCEparketové karibské/latinské tance, juniorstrieborné umiestnenie/ Marek Lelovský  – Linda Zemančíková /.
8. PŠÍÍÍÍ... – parketové klasické tance, juniorstrieborné umiestnenie /Gabriel Korpáš – Vanessa Murajdová 
9. KRÁSKA Z MEXIKA – paketové latinské tance, dospelí – strieborné umiestnenie/Martin Laboš – Laura Ginzery/.

 

7 zlatých junilevských umiestnení na Majstrovstvách  EURÓPY 2014 Odorhieu- Secuiesc Rumunsko

     
Tanečníci zo ZŠ  zvíťazili nasledovne:

 1. CHIWAWAparketové tance deti - zlaté umiestnenie / Samuel Maťo – Sára Ginzeryová, Matej Haško – Simona Murajdová /
 2. TANEC V DAŽDI – parketové tance junior – zlaté umiestnenie – 6. roč ZŠ

Tanečníci z TŠK JUNILEV súťažili nasledovne


1. VIESA – CHOSE I CHIKITA  parketové  tance deti   zlaté umiestenie / Filip Čorba – Hanka Tóthová/
2. FRANCÚZSKY SEN  parketové klasické tance  zlaté umiestnenie/ Štefan Bôžik – Zuzana Švecová/
3. TOM JONES – parketové tance trio junior bronzové   umiestnenie/ Štefan Bôžik – Zuzana Švecová, Michaela Šebová/  
4. CHILI COLA  - parketové karibské tance, junior solo - zlaté umiestnenie/ Dávid Bačkor – Kristina Kunová/
5. WEST DANCEparketové karibské/latinské tance, juniorzlaté umiestnenie/ Marek Lelovský  – Linda Zemančíková /
6. PŠÍÍÍÍ... – parketové klasické tance, juniorzlaté umiestnenie /Gabriel Korpáš – Vanessa Murajdová  
7. KRÁSKA Z MEXIKA – parketové latinské tance, dospelí – zlaté umiestnenie/Martin Laboš – Laura Ginzery/.
1     LAS RAICES  - parketové párové karibské/ latinské tance  dospelí  strieborné  umiestnenie
2. BENÁTSKA NOC  -  parketové párové  klasické tance  dospelí -  strieborné  umiestnenie .

 

Výsledky v roku 2013


- Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch  SHOWTIME – 3. ročník

 1. Postup na ME:   solo

Gabriel Korpáš – Vanessa Murajdová  - CRAZY  LOVE  -  strieborné  umiestnenie
                                           HUMBERTO      -  strieborné  umiestnenie
Marek Lelovský  – Linda Zemančíková  HRIEŠNY  TANEC –  strieborné umiestnenie a  získali   mimoriadnu cenu poroty
Filip Čorba – Simona Šebová   SMIEM  PROSIŤ? -  bronzové umiestnenie a zlatý veľký pohár.
Formácie a skupiny:
ŠPANIELSKÉ  TANCE – CARMEN zlaté   umiestnenie
KUBÁNSKE KVETY                           -  zlaté  umiestnenie
ROZTANCOVANÉ  BÁBIKY            -  zlaté  umiestnenie.
ZASTAVÍME  ČAS                               -  zlaté  umiestnenie
        PRVÝ  POKUS  O TANEC                  -  bronzové  umiestnenie.
VEO  DANCE získala bronzové umiestnenie.

2013   ME v Budapešti
Solo tance:

Tanečný pár Gabriel Korpáš – Vanessa Murajdová  v kategórii A - Saloon dance – jazz s tancom CRAZY  LOVE  vytancovali zlaté umiestnenie
a v 
kategórii A klasických tancov tanec HUMBERTO bol hodnotený tiež zlatým pohárom.

Detský pár Marek Lelovský  – Linda Zemančíková štartovali v kategórii A - Saloon dance v latinskoamerických tancoch
a s choreografiou HRIEŠNY  TANECpodali výborný výkon ,
vytancovali  strieborné umiestnenie a  získali mimoriadnu cenu poroty za super nápad a výkon.   

V detskej kategórii B v latinskoamerických tancoch štartovali Filip Čorba – Simona Šebová
s choreografiou  SMIEM  PROSIŤ?  získali zlaté umiestnenie a zlatý veľký pohár.

 

Formácie a skupiny:

 1. Formácia ŠPANIELSKÉ  TANCE – CARMEN mala veľký úspech,  vytancovali zlaté  umiestnenie - a účinkovanie v GALAPROGRAME.
 2. V kategórii  karibských skupín choreografia  KUBÁNSKE KVETY  vytancovala zlaté  umiestenie  a účinkovanie v Galaprograme.
 3. V B kategórii latinskoamerických formácií  ROZTANCOVANÉ  BÁBIKY získali  bronzové  umiestnenie.
 4. V kategorií  B  karibských  skupín tanec ZASTAVÍME  ČAS – na pesničky Karla Gotta  získal  zlaté umiestnenie. 

V detskej mini kategórii B Saloon dance choreografia PRVÝ  POKUS O TANEC získala strieborné umiestnenie
ZŠ, Školská 14, LV Tanečná trieda 

dievčenská formácia v kategórii B karibských tancov VEO  DANCE získala bronzové umiestnenie - ZŠ, Školská 14, LV

Výsledky v roku 2012


 - Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch  SHOWTIME – 2. ročník
Postup na ME:  
SPOMIENKA na ELVISA PRESLEYHO  zlaté umiestnenie a mimoriadnu cenu Medzinárodnej  tanečnej organizácie.
MINI LATINA                                strieborné umiestenie
ZORRO                                           strieborné umiestnenie
Ružový panter –                    strieborné umiestnenie
Na krídlach valčíka      strieborné umiestnenie
Movie Stars                             strieborné umiestnenie
PASO DE JANEIRO                      zlaté umiestnenie

2012 – ME v Leviciach
III. Majstrovstvá Európy v módnych tancoch – Levice – výsledky
Solo tance:

 1.  PASO DE JANEIRO  zlaté umiestnenie a získali mimoriadnu cenu poroty za super výkon - Gabriel Korpáš – Vanesa Murajdová  
 2. Movie Stars –  strieborné umiestnenie - Marek Lelovský  – Linda Zemančíková >
 3. Na krídlach valčíka strieborné umiestnenie -Dávid  Dobrovič – Nina Kúdelová
 4.  Ružový panter strieborné umiestnenie- Matúš Chvojka – Rebeka Bieliková

Formácie:

 1. SPOMIENKA na ELVISA PRESLEYHO strieborné  umiestnenie:
  Marek Kršák – Barbora Sklenárová, Peter Račko- Lucia Slušná,  Matúš Chvojka – Rebeka Bieliková

 2. MINI LATINA- strieborné umiestenie
  Filip Čorba – Simona Šebová, Jakub Sádovský – Hanka Tóthová.
 3.  ZORRO - bronzové  umiestnenie-
  Adam Tkáč – Michaela Šebová, Marek Lelovský – Kristína Kunová, Dávid Bačkor – Laura Drevaňová/. 

 

Výsledky v roku 2011

- Majstrovstvá Slovenska – SHOWTIME - LEVICE

Anastazia na plese 8 párov - zlaté umiestnenie
Potterov valčík 6 párov - zlaté umiestnenie
Country latina 8 párov - strieborné umiestnenie
Vojna citovzlaté umiestnenie - Szilárd Szigeti – Iveta Moravská
RED ROSE - zlaté umiestnenie - Vladimír Kosuth – Linda Zemančíková
Bláznivé deti - strieborné umiestnenie - Vladimír Kosuth –Linda Zemančíková
Veselá latina - strieborné umiestnenie-Gabriel Korpás – Vanesa Murajdová
Blahoželanie - zlaté umiestnenie - Matúš Chvojka – Rebeka Bieliková

 

- Majstrovstvá Európy a Svetový pohár vo výrazových tancoch – Kaposvár

Country latina - zlaté umiestnenie – juniorská formácia v latinskoamerických tancoch
Piráti - strieborné umiestnenie - v klasických parketových tancoch juniorská formácia
Potterov valčík - zlaté umiestnenie - v klasických parketových tancoch detská formácia
Vojna citov – zlaté umiestnenie - Szilárd Szigeti – Iveta Moravská – klasické párové tance dospelá kategória
RED ROSE - zlaté umiestnenie - Vladimír Kosuth – Linda Zemančíková – klasické párové tance
Bláznivé deti - bronzové umiestnenie - Vladimír Kosuth –Linda Zemančíková – latinskoamerické tance detská kategória
Veselá latina - bronzové umiestnenie - Gabriel Korpás – Vanesa Murajdová - latinskoamerické tance detská kategória
Spev - deti Filip Čorba pesnička Mám malý stan - zlaté miesto a mimoriadnu cenu.
Spev - Antónia Zsigmondová –junior - pesnička Chlap z kríža - zlaté umiestnenie.
L&V dance group ZUŠ Levice získali s choreografiou Angeles 4.miesto v kategórii scénických tancov
a v otvorenej kategórii 5 miesto s formáciou Hell ś Angeles.
Royal Hip Hop Unit Levice medzi trend tancami vytancovali 3. bronzové miesto s formáciou Dance for you
a 4 miesto choreografiou Dance Forever.
Mažoretky Mladosť z Tekovských Lužian získali v solo kategórii zlaté umiestnenie a mimoriadnu cenu
a v duo kategórii strieborné umiestnenie.

Výsledky v roku 2010

- Majstrovstvá Európy v módnych tancoch – Kaposvár

Higs School Musical – 2. strieborné miesto - latinskoamerická párová formácia , dospelá kategória
Britney show – 1. zlaté umiestnenie – latinskoamerická detská formácia
EL PADRINO – 2. strieborné miesto – klasická 8 párová formácia
ROZPRÁVKA – 1. zlaté miesto – juniorská 11 párová formácia

Výsledky v roku 2009

- Medzinárodná súťaž v showtancoch – Budapešť

 - Higs School Musical – 1. miesto a mimoriadné ocenenie
-  Britney show – zlaté umiestnenie

 

Výsledky v roku 2008

Austrian Masters 2008 – Majstrovstvá Rakúska - Viedeň
- v dospelých párových tancoch v kategórii A- Leistungsklasse  Martin Meňhart a Iveta Meňhartová
so solo tancom Cirkus HUMBERTO získali 2. miesto – strieborný pohár a priamu nomináciu na Majstrovstvá Európy

- zaujímavou netradičnou formáciou v kategórii moderná skupinová formácia nad 11 členov bez zdvíhačiek
Swingparty with Robbie  – získali 2. miesto - zlatý pohár a s vysokým počtom bodov kvalifikáciu na Majstrovstvá Európy.


Majstrovstvách  Európy v showtancoch- Budapešť
- v dospelých párových tancoch v kategórii A- Leistungsklasse  Martin Meňhart a Iveta Meňhartová so solo tancom
Cirkus HUMBERTO
získali 2. miesto – strieborný pohár.
- skupinová formácia nad 11 členov bez zdvíhačiek  Swingparty with Robbie  – získali 2. miesto – strieborný pohár

Výsledky v roku 2007
-   Budapešť -  Medzinárodná kvalifikačná súťaž v showtancoch na Majstrovstvá Európy
Internationale Interessen gemeins schaft fur Tanzsport e.V.  – II G a HU organizácia Tiringer:

-    Miroslav Zahatlan a Zuzana Andrlová solo choreografia
"CABARET" - 1. miestozlatý pohár a nominácia  na ME


- Milan Pažický a Monika Mlinková  choreografia
"POPOLUŠKINE TOPÁNKY" - 2. miestostrieborný pohár.


- Martin Meňhart a Iveta Meňhartová s tancom
"JACKSONOV BÁBIKIN SEN" - 2. miesto – strieborný pohár a nominácia na ME


- formácia  9 párová SALSA SABROSA – moderná A kategória -1. miesto –  zlatý pohár a  nominácia na Majstrovstvá Európy - Nemecko -  Aréna  DÜREN

     - Majstrovstvá  Európy v showtancoch - Aréna Kreis Düren:


-   Miroslav Zahatlan a Zuzana Andrlová solo choreografia
"CABARET" ...........................2. miestostrieborný pohár

- Martin Meňhart a Iveta Meňhartová s tancom
"JACKSONOV BÁBIKIN SEN" - 3. miesto – bronzový pohár a nominácia na MS.

-formá cia  9 párová SALSA SABROSA – moderná A kategória - 5.miesto a priama nominácia na MS - ESSENBACH 

- Majstrovstvá sveta v showtancoch – ESSENBACH  Nemecko :
- dospelá párová kategória A    Martin Meňhart a Iveta Meňhartová  solo tanec
"JACKSONOV BÁBIKIN SEN" - 3. miesto – bronzový pohár

- 9 párová SALSA SABROSA –  moderná A kategória -   5. finálové miesto    
  

 Výsledky v roku 2006  
1 miesto a zlaté medaile  a natáčanie na Duna TV v solo – duo latin line kategórii v párových tancoch s novou,
vlastnou choreografiou
"Jacksonov svet" získali 

Martin Meňhart - Iveta Meňhartová 


        2 miesto a strieborné medaile v duo latin line kategórii v párových tancoch tiež s vlastnou novou choreografiou "RYTMY ŽIVOTA"  

Ján Kluch – Lenka Rosinová


        2. miesto a strieborné medaile v junior solo klasických párových tancoch s rozprávkovým tancom "POPOLUŠKINE TOPÁNKY"  získali

Milan Pažický – Monika Mlinková.


        2.miesto a strieborný pohár vo formáciach v klasických párových tancoch zaslúžila  nová  9 párová romantická choreografia " KVETINOVÝ  VALČÍK"
        2. miesto a strieborný pohár vo formáciach v latin line v párových tancoch získala   s choreografia "EURÓPSKE TANCE"
        2. miesto a strieborný pohár v skupine latin line v párových tancoch získala
 formácia
"HORÚCE  RYTMY"
Pred 11 člennou porotou o výborné umiestnenia medzi viac ako 1500 tanečníkmi  sa pričinili:

Zuzana Andrlová, Marian Bátovský, Petra Bosiniová, Erik Erdőssi, Andrea Jelenová, Dan Kalocsay, Ján Kluch, Anna Kovácsová,
Katarína Lészkóová, Martin Meňhart, Monika Mlinková, Iveta Meňhartová, Ema Némethová,  Milan Pažický, Branislav Pánik, Simona Pisárová, Lenka Rosinová, Andrej Salaj, Martina Sűssová, Nikoleta Svitačová, Miroslav Zahatlan .

 

Výsledky v roku 2005 
V Budapešti na  otvorených medzinárodných Majstrovstvách Maďarska v showtancoch  získali
zlaté – 1 umiestnenie a zlatý pohár  s 9 párovou choreografiou OTVÁRACÍ PANTER v kategórií klasická párová formácia.
Pred 11 člennou porotou o výborné umiestnenie medzi viac ako 900 tanečníkmi  sa pričinili:
Zuzana Andrlová, Marian Bátovský, Miloš Bencko, Petra Bosiniová, Marian Bôžik Andrea Jelenová, Dan Kalocsay,
Ján Kluch, Anna Kovácsová, Katarína Lészkóová, Martin Meňhart, Iveta Moravská, Ema Németová,  Branislav Pánik,
Lukáš Platinský, Lenka Rosinová, Andrej Salaj, Martina Sussová, Martina Urbanová, Miroslav Zahatlan.

V solo klasických párových tancoch s romantickým tancom: "Ty a  ja" získali : 2.miesto  -  Martin Meňhart - Iveta Moravská

V duo klasických scénických tancoch s tancom " Vzájomne" si vytancovali:

2.miesto a pohár:

Ján Kluch – Petra Bosiniová a Martin Meňhart - Iveta Moravská

V latin line kategórii párová  FAREBNÁ   SAMBA získala 2. strieborné miesto a krásny  pohár

 

 

 

SZTA

najbližšie domáce súťaže:

MsKS Levice

Svetový rebríček WDSF